Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Mzdy a personalistika XXL

Top produkty
Mzdy a personalistika XXL

Umožňuje evidenciu a výpočet exekúcií s prístupom viacerých užívateľov v sieti pre neobmedzený počet zamestnancov a výpočet neobmedzeného<

Cena bez DPH 414,17 €

Cena s DPH 497,00 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu

XXL verzia Miezd a personalistiky obsahuje nasledujúce agendy:

Evidencia exekúcií

Agenda eviduje, pre osoby zamestnancov, jednotlivé exekučné prípady - prednostné, neprednostné zrážky, výživné, dlžné výživné, pokuty, daňové exekúcie a ďalšie. Evidujú sa všetky potrebné informácie a parametre k výpočtu zrážok, vrátane exekútorom zníženej základnej nepostihnuteľnej sumy. Umožňuje prístup viacerých užívateľov sieťovo prepojených počítačov do programu.

Personalistika

Personalistika zahŕňa agendy Zoznam zamestnancov, Zoznam pracovných pomerov, Evidenciu dovolenky a Dochádzku zamestnancov. Zamestnancom zaevidovaným v Zozname zamestnancov je možné pridávať pracovné pomery, pričom jeden zamestnanec môže mať definovaných viac pracovných pomerov. V pracovnom pomere definujete mzdové údaje zamestnanca, poistné, príplatky, zrážky, číslo osobného účtu, atď.

Dochádzka zamestnancov

Náš program Mzdy a personalistika dokáže evidovať a sledovať Dochádzku zamestnancov. Celý dochádzkový systém je rozdelený na evidenciu “Denných záznamov” kde môžete hromadne pridávať odpracované dni zamestnanca, jeho čerpanú dovolenku a na “Obdobia neprítomnosti”. Do dochádzky je teda možné zaevidovať okrem odpracovaných dní aj tie dni, ktoré zamestnanec z akýchkoľvek dôvodov neodpracoval. Medzi tzv. vylúčené obdobia patrí napr. nemoc, neplatené voľno, ošetrenia u lekára, absencia, materská dovolenka atď... Evidencia dochádzky má potom vplyv na výpočet mzdy zamestnanca. Dochádzku zamestnanca je možné vytlačit cez Výstupy.

Mzdový číselník

Mzdový číselník obsahuje preddefinované položky, ktoré vstupujú do výpočtu mzdy zamestnanca. Mzdový číselník zároveň umožní pridávať a definovať ľubovoľné položky, ktoré následne použijete resp. aplikujete do mzdy zamestnanca. Položky mzdového číselníka sú zotriedené podľa typu položky - Dochádzkové položky, Príplatky, Zrážky, Poistné, Odpočítateľné položky,... V mzdovom číselníku je možné definovať aj komplikovanejšie mzdové situácie, rôzne typy odmien, riešenie stravných lístkov, špeciálne mzdové zvýhodnenia...atď.

Mzdy

Program na základe vyplnených údajov zamestnancov v Personalistike vypočíta mzdy zamestnancov. Automaticky načíta údaje z dochádzky, prepočíta odpracované dni a hodiny počas vystavovania mzdy. Vypočíta poistné, náhrady príjmu za nemoc, za ošetrenia u lekára , neplatené voľno, absenciu…atď. Do miezd zamestnancov môžete jednoducho načítať preplatky alebo nedoplatky z ročného zúčtovania dane či zdravotného poistného. Mzdové listy, mesačné či ročné sumarizácie, výplatné lístky a mnohé ďalšie zostavy je možné vytlačiť cez Výstupy.

Poistné organizácie

Program umožňuje vystaviť mesačné výkazy do poisťovní, podkladom pre tento výpočet je vypočtané Poistné organizácie.

Príkazy k úhrade

Agenda umožňuje evidenciu a tlač príkazov k úhrade. Príkazy k úhrade sú generované na základe údajov z vystavených miezd a vypočítaného poistného za organizáciu.

Dane

Program na základe údajov z generovaných príkazov na úhradu a vypočítaných miezd zamestnancov umožňuje vystaviť Mesačný prehľad o dani a Ročné vyúčtovanie dane z príjmu. Taktiež umožní vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde...

Export do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva

Program Mzdy a personalistika umožňuje vyexportovať údaje z vypočítaných miezd pre zaúčtovanie do Jednoduchého a Podvojného účtovníctva Vizuálneho systému a Klient/Server aplikácie.

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách