Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

MRP Výroba a kalkulácie, zákl. verzia, LAN

MRP Výroba a kalkulácie, zákl. verzia, LAN

Program určený pre strojárenský a elektrotechnický priemysel, textilnú a nábytkársku výrobu, a ďalšie odvetvia v segmente malých a stredných firiem so zákazkovou, kusovou či sériovou výrobou.

Cena bez DPH364,98 €

Cena s DPH 437,98 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu

Stručný popis možností programu:

Aplikácia pracuje na báze výpočtu, ktorý na základe štruktúry výrobku (materiálová norma, kusovníky) a potrieb výroby (výrobné zákazky) určí spotrebu materiálu, pričom berie do úvahy informácie o stave zásob v programe MRP Sklad. Zadaním výkonovej normy (technologického postupu) vypočíta potrebu kapacít (minút) na jednotlivé pracoviská a umožní presné sledovanie výrobného procesu a pracovných výkonov zamestnancov. Na základe materiálovej aj výkonovej normy program umožňuje určiť predbežnú kalkuláciu ceny výrobku. Funkcia kalkulácie v zákazkách umožní presné vyčíslenie nákladov na výrobok. Sledovaním výroby po jednotlivých operáciách je možné zistiť stav rozpracovanosti výrobkov a zákaziek.

Funkcia zberu dát z procesu výroby pomocou čítačiek čiarového kódu: - automatizovaný zber dát v reálnom čase - v okamihu vykonania operácie, minimalizácia chýb a nepresností v dátach - presné sledovanie realizácie jednotlivých operácií technologických postupov - presné informácie o rozpracovanosti jednotlivých výrobných zákaziek - sledovanie odpracovaných výkonov zamestnancov a efektívnosti využitia pracovného času - výstupy pre odmeňovanie zamestnancov

Možnosť zadávať režijný materiál priamo do normy - tento materiál vstupuje do výrobku nepriamo, napr. rôzny pomocný materiál (mazivá, lepidlá, nite, rôzne prípravky, ...) - presnejšie určenie kalkulácie ceny výrobku Možnosť nadefinovať ďalších 5 individuálnych kalkulačných číselníkov, ktoré je možné využiť pri kalkulácii zákazky, či ponuky.

Podrobný popis systému nájdete tu....

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách