Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

MRP Databázový manažér, pre 1 PC

MRP Databázový manažér, pre 1 PC

Softvérový produkt pre Windows XP/Vista/7/8/10, ktorý by nemal chýbať v žiadnej firme využívajúcej databázové súbory!

Cena bez DPH15,13 €

Cena s DPH 18,16 €

Merná jednotka ks
Odkazy Stránka produktu

Stručný prehľad možností programu:

Jedinečný nástroj na prehliadanie, editáciu, vyhľadávanie chýb a vykonávanie opráv bežných DBF a Paradoxových tabuliek. Program ocenia hlavne bežní užívatelia počítačov (môžu robiť nad databázami také operácie, ktoré boli doteraz schopní robiť iba skúsení programátori, mnohokrát s nie príliš lacnými vývojovými nástrojmi), ako aj skúsení programátori - možnosť pracovať s SQL konzolou a pod.

Podporované databázové tabuľky: dBASE, FoxPro (dBASE III+, dBASE IV, dBASE 5 for Windows, Visual dBASE 7, FoxPro 2.6 a ďalšie kompatibilné s formátom DBF) Paradox (Paradox 3.5, Paradox 4.0, Paradox 5.0 for Windows, Paradox 7.0)

Prehliadanie a úprava záznamov tabuľky všetky obvyklé funkcie (pridávanie, mazanie a editácia záznamov) zobrazenie a editácia v znakovej sade špecifickej pre Slovensko alebo Česko (Kamenický, Latin 2, Windows 1250) označovanie blokov záznamov (aj nesúvislých) - blokové operácie so záznamami (mazanie, kopírovanie, export) vyhadávanie záznamov podľa hodnoty jednej alebo viacerých položiek (možnosť použitia masky *, ?) hromadné nahrádzanie hodnôt položiek zobrazenie záznamov podľa indexov definovaných pre tabuľku filtrovanie zobrazených záznamov (výrazom - podľa hodnoty jednej alebo viacerý položiek) nastavenie formátov zobrazenie položiek (pre každú položku alebo všeobecne pre typ položiek) napr. počet desatinných miest možnosť zobrazenia a editácie aj čiastočne porušených tabuliek (napr. DBF tabuľka obsahujúca porušené záznamy tzv. "seno", alebo DBF tabuľka s chýbajúcimi indexovými súborom)

Vytváranie nových tabuliek možnosť vytvorenia akejkoľvek verzie tabuľky pre podporované databázy definovanie veľkosti a typu položiek, definovanie indexov, nastavenie znakovej sady jednoduchý sprievodca vás prevedie celým postupom vytvorenia tabuľky

Zmena štruktúry už existujúcich tabuliek pridanie novej položky, odstránenie položky zmena typu a veľkosti položky (existujúce dáta sú automaticky upravené pre nový typ a veľkosť) pridanie indexu, odstránenie indexu, zmena parametrov indexu nastavenie znakovej sady

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách