Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

MRP - S I L V E R

Top produkty
MRP - S I L V E R

Komplet novodobých účtovných programov MRP za neuveriteľné ceny, ktorý nadchne drvivú väčšinu podnikateľov a firiem.

Cena bez DPH 444,17 €

Cena s DPH 533,00 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu

Obsahuje navzájom previazané účtovné programy z MRP-Vizuálneho účtovného systému. Sú určené ako pre drobných remeselníkov, tak aj pre väčšinu spoločností s rozsiahlym skladovým hospodárstvom, ktoré zamestnávajú veľké množstvo zamestnancov. Daňoví poradcovia a profesionálne účtovné firmy ocenia hlavne to, že môžu viesť účtovníctvo alebo daňovú evidenciu pre prakticky neobmedzený počet subjektov (jedná sa o multiverzie programov).

Umožňuje jednoduchým spôsobom robiť ročné uzávierky alebo na prelome roka voľne prechádzať medzi jednotlivými účtovnými obdobiami. V rámci maximálnej automatizácie práce, ktorú celý balík účtovných programov ponúka, oceníte aj napr. implementovanú podporu Internetového bankovníctva. Súčasťou dodávky programového vybavenia sú aj stovky preddefinovaných výstupných formulárov. V prípade, že by ste si aj tak potrebovali tieto formuláre nejako upraviť alebo si vytvoriť svoje vlastné, môžete to jednoducho urobiť pomocou implementovaného editoru formulárov. Vybrané formuláre môžete potom odoslať štátnej správe priamo z Vášho počítača. Konatelia a ekonómovia firiem ocenia pri svojom strategickom plánovaní aj výstupy z modulu Manažérskych grafických analýz, ktoré dokážu spracovávať účtovné dáta aj niekoľko rokov spätne.

Súčasťou dodávky sú tieto programové moduly a podmoduly:

Jednoduché a Podvojné účtovníctvo

s podmodulmi: Pokladničný denník, Účtovný denník, Evidencia a priznanie DPH, Evidencia majetku, Objednávky, Pohľadávky a záväzky, Kniha bankových výpisov s náväznosťou na internetbanking, Kniha jázd, Ročné výkazy, Manažérske grafické analýzy, Editor výstupných formulárov, ...

Fakturácia

umožňuje vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok. Obsahuje podmoduly: Adresár dodávateľov/odberateľov, Kniha objednávok, Kniha príkazov k úhrade v náväznosti na internetbanking, Zákazky, Pokladničná kniha.

Sklad

s možnosťou zaúčtovania skladových položiek ako metódou A, tak aj B. Oceňovanie skladových zásob je možné váženým priemerom alebo metódou FIFO. Podporuje tvorbu hlásenia INTRASTAT.

Mzdy a personalistika

softvérový produkt na prehľadné vedenie evidencie neobmedzeného počtu zamestnancov, ich dochádzky, výpočet miezd, daní, tlačové zostavy.

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb

výborný pomocník pre prípravu a tlač formulárov pre daň z príjmu fyzických a právnických osôb.

Obsahuje:
- Daňové priznanie fyzických/právnických osôb
- Poznámky k účtovnej závierke
- Daň z motorových vozidiel

 

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách