Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Jednoduché účtovníctvo, zákl. verzia

Jednoduché účtovníctvo, zákl. verzia

Variabilný systém na vedenie všeobecne povinných agiend jednoduchého účtovníctva s neobmedzeným počtom zápisov v jednotlivých agendách.

Cena bez DPH 89,17 €

Cena s DPH 107,00 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu
Porovnať

Základná verzia Jednoduchého účtovníctva obsahuje nasledujúce agendy:

Peňažný denník

umožňuje vedenie evidencie príjmov a výdajov, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, pokladničného denníka, bankovej knihy, sledovanie DPH,....

Prijaté/vydané faktúry

s výstupnými zostavami ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod.

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožňuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich.

Bankové výpisy

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva.

Príkazy na úhradu

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu.

Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad.

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií.

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov.

Majetok

Modul tiež označovaný ako HNDM umožňuje evidovať majetok a vypočíta ročný t.j. daňový odpis.

Kniha jázd

Modul Kniha jázd umožnuje jednoducho viesť evidenciu firemných motorových vozidiel, ich jázd, jázd súkromných vozidiel na firemné účely, výpočet cestovných náhrad.

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend.

AKCIA 40%

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách