Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Fakturácia, zákl. verzia

Fakturácia, zákl. verzia

Program na vystavovanie odberateľských a dodávateľských faktúr, storno faktúr, penalizačných faktúr, predfaktúr a objednávok.

Cena bez DPH58,98 €

Cena s DPH 70,78 €

Merná jednotka
Odkazy Stránka produktu
Porovnať

Fakturácia obsahuje nasledujúce agendy:

Prijaté/vydané faktúry

Modul prijaté/vydané faktúry umožňuje zaevidovať neobmedzený počet prijatých a vydaných faktúr. Obsahuje výstupné zostavy ako napr.: faktúra (daňový doklad), faktúra so zaúčtovaním, predfaktúra, zápočet faktúr, zoznam faktúr, dobropis, ťarchopis, dodací list, upomienka, zoznamy úhrad, pokladničné doklady a pod.

Pokladničná kniha

Modul Kniha pokladne umožňuje viesť viac pokladní v rôznych menách a evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, ich pridávanie, opravu, mazanie, prehliadanie, hľadanie v nich.

Bankové výpisy

umožňuje efektívnym spôsobom vytvárať databázu bankových výpisov, importovaných z elektronického bankovníctva.

Príkazy na úhradu

dokáže vytvárať a tlačiť ako jednoduché, tak aj hromadné príkazy na úhradu.

Objednávky

Modul Objednávky umožnuje viesť evidenciu Prijatých/vydaných objednávok s priamou náväznosťou na rezerváciu v skladovom hospodárstve s možnosťou preberania zadaných údajov priamo do modulu Faktúr alebo do modulu Sklad.

Zákazky

Kniha zákaziek umožňuje evidenciu a spracovanie dát týkajúcich sa jedného projektu, s možnosťami vyhľadávania podľa rôznych kritérií.

Adresár dodávateľov/odberateľov

Modul adries je využívaný ostatnými modulmi, v ktorých sa pracuje s adresami zákazníkov alebo dodávateľov.

Manažérske grafické analýzy

Modul Analýzy poskytuje rôzne grafické výstupy s využitím údajov z účtovných agend.

Podrobný popis systému nájdete tu....

AKCIA 40%

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách