Vitajte môžete sa Prihlásiť alebo si Vytvoriť konto

Balík 10 TP licencií pre ďalšie klientské stanice

Akcia
Balík 10 TP licencií pre ďalšie klientské stanice
Zvýhodnená cena za 10 TP licencií pre ďalšie klientské stanice

Cena bez DPH 1 098,33 €

Cena s DPH 1 318,00 €

Merná jednotka
Odkazy
Tieto špeciálne licencie sú určené hlavne pre účtovné firmy, ktoré naviac svojim klientom (iným firmám s iným IČO) umožňujú tzv. TP (terminálový prístup) k účtovným údajom danej firmy prostredníctvom internetu. Užívateľ si môže pre každú TP licenciu vybrať, či TP licenciu použije ako bežnú rozširujúcu licenciu, alebo ako TP licenciu, pomocou ktorej umožní svojim klientom - iným firmám s iným IČO pristupovať k údajom na serveri prostredníctvom terminálových služieb. TP licence nie je možné kombinovať s bežnými licenciami.
Tieto iné firmy môžu v podstate plnohodnotne (podľa pridelených prístupových práv definovaných správcom) využívať prakticky všetky užívateľské funkcie (prehliadanie dát, editáciu dát, zadávanie a mazanie dát a pod.) účtovno-informačného systému MRP-K/S. Tieto iné firmy s iným IČO môžu k dátam na serveri pristupovať len cez terminálové služby (terminal server, zdieľanie vzdialenej plochy) - nesmú však mať nainštalovanú klientskú časť účtovno-informačného systému MRP-K/S.

MRP Company, spol. s r.o. © Všetky práva vyhradené | MRP v Čechách